Connect
To Top

GTS Poland – raport „Serwer w firmie 2013”

Firma PMR na zlecenie GTS Poland przeprowadziła badanie zrealizowane za pomocą wywiadów telefonicznych (CATI) wśród wybranych losowo przedstawicieli polskich firm sektora MŚP. Celem badania było uzyskanie informacji na temat tego, jak wygląda strefa IT wśród małych oraz średnich firm. W dobie coraz większego nacisku na nowe technologie w kręgu przedsiębiorstw, badanie to zyskuje na swojej zasadności, ważne jest bowiem poznanie doświadczeń, spostrzeżeń oraz uwag na temat tego, jak inwestycje serwerowe wpływają na konkurencyjność firm na rynku.

 


Metodologia badania

CATI to wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny. W badaniach realizowanych tą metodą, wywiad z respondentem prowadzony jest przez telefon. Ankietem odczytuje pytania i zapisuje odpowiedzi respondenta korzystając przy tym ze specjalnie przygotowanego programu komputerowego. Pozwala to na zautomatyzowane w pewnym stopniu kwestionariusza, np. poprzez filtrowanie zadawanych pytań. Najczęściej, respondentów losuje się z przygotowanej uprzednio bazy danych. W metodach badań społecznych jest to jedna z częstszych form badań i pozwala ona na dotarcie do dużej liczby respondentów zaoszczędzając przy tym czas.

Na potrzeby badania zrealizowano 400 pełnych wywiadów wśród małych oraz średnich firm w wybranych branżach. Aby wyeliminować w badaniu te firmy, które nie są grupą docelową dla instytucji świadczących usługi serwerowo, wprowadzono do badania dodatkowe kryteria doboru – co najmniej 15 pracowników przedsiębiorstwa korzystających z komputerów w pracy oraz obrót na poziomie co najmniej 1 mln złotych rocznie.

Raport ten jest odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się rynku usług IT. Dostarcza on wielu, bardzo ciekawych informacji na temat tego, jak średnie oraz małe firmy rozwiązują kwestie IT. Raport ten jest dostępny na stronie

http://www.serwer2013.pl

Raport został przygotowany w partnerstwie z firmą PMR, posiadającą doświadczenie na rynku IT. Patronat honorowy nad raportem objęła Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, e-Commerce Polska oraz Ministerstwo Gospodarki.

Badanie odkrywa karty.

Ponad połowa specjalistów IT stwierdza w badaniu, że rozwiązania serwerowe pozwalają na zwiększenie konkurencyjności firmy względem innych na rynku i nieco mniej niż połowa uważa, że takie rozwiązania mogą mieć pozytywny wpływ na jej rozwój. Przy czym należy zauważyć, że jeszcze bardzo dużo firm obawia się rozwiązań outsourcingowych i własne rozwiązania wciąż funkcjonują w ich przypadku.

Niższy koszt serwerów w rozwiązaniach zewnętrznych (outsourcing) to najważniejsze kryterium wyboru takiej drogi prowadzenia swojego przedsiębiorstwa za pośrednictwem nowych technologii. Istotnie, rozwiązania outsourcingowe charakteryzują się niższym kosztem utrzymania, co dzisiaj stanowi bardzo ważną zaletę.

Niezawodność to także bardzo ważna kwestia doboru takiego rozwiązania. Wiadomo, że choćby chwilowa awaria serwera może być przyczyną poniesienia pewnych strat w postci utraty kontraktów, danych bądź opóźnień w realizacji zamówień. Stąd zapotrzebowanie na niezawodne rozwiązania.

Mniejsze przedsiębiorstwa częściej dostrzegają zalety outsourcingowych usług IT. Wybierano te cechy, które są najważniejsze, jeśli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie firmy.

Wśród firm pokutują często bardzo nieaktualne i błędne przekonania o usługach outsourcingowych. Wynika to z powodu braku wiedzy na temat takich rozwiązań, głównie w zakresie ich bezpieczeństwa oraz standardów. W badaniu przyglądano się także temu, ilu pracowników zajmuje się sprawami IT w danym przedsiębiorstwie i jak zorganizowana jest praca w tej dziedzinie.

Badano także to, w jaki sposób outsourcing przynosi korzyści firmom decydującym się na takie rozwiązanie. Respondenci odpowiadali na te pytania wskazując poszczególne korzyści, które ich zdaniem są efektem przeniesienia swoich usług do odpowiednich instytucji z zewnątrz.
Kwestią najważniejszą okazało się być oczywiście bezpieczeństwo. Zbadano także, jakie usługi najczęściej są utrzymywane na serwerach zewnętrznych i jak zapotrzebowanie na konkretne usługi wpływa na to, czy są one outsourcingowane. Skupiono się także na powodach niekorzystania z usług zewnętrznych. Poznano także zalety utrzymywania własnego serwera w firmie. Odpowiedzi te są jednak odzwierciedleniem dużego lęku przed rozwiązaniami outsourcingowymi.

W raporcie wypowiedzieli się na ten temat także specjaliści, którzy przytoczyli kilka faktów z badanego tematu oraz przy okazji obalili także parę mitów.

Zachęcamy do przejrzenia infografiki:

 

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × four =

More in Komputery

%d bloggers like this: