Connect
To Top

Panasonic skupi się na dostarczaniu klientom B2B zintegrowanych rozwiązań

Panasonic przekształca swoją ofertę w zakresie rozwiązań B2B za sprawą inicjatywy Gemba Process Innovation. Firma będzie oferować swoim klientom nie tylko sprzęt, ale zintegrowane rozwiązania mające na celu poprawę efektywności i usprawnienie pracy. Nowe podejście ma zapewnić europejskim klientom biznesowym wsparcie w obszarze produkcji, logistyki i sprzedaży.

Zespoły Panasonic Gemba Process Innovation mają za zadanie zrozumienie potrzeb i wyzwań klienta biznesowego oraz analizę – we współpracy z klientem – głównych obszarów jego działania. Na tej podstawie projektowane są nowe procesy i technologie, których celem jest poprawa efektywności i wydajności. Następnie, przed pełnym wdrożeniem opracowanych rozwiązań, są one testowane u klienta i optymalizowane w oparciu o wskaźniki wydajności.

Gemba Process Innovation podąża śladami filozofii transformacji biznesowej, podobnej do Kaizen. Japońskie słowo „gemba” oznacza „miejsce zdarzenia” czy też „miejsce wykonywania rzeczywistej pracy”. W przypadku firm chodzi o miejsce, w którym generowana jest wartość. Zmieniając podejście do projektowania swoich rozwiązań Panasonic chce pomóc firmom zoptymalizować przepływ informacji na głównych frontach operacyjnych – w hali produkcyjnej, magazynach i w punktach sprzedaży.

Gemba Process Innovation koncentruje się na trzech obszarach:

  1. Produkcja – miejsce, w którym tworzy się rozwiązania.
  2. Logistyka – proces przejścia produktu z punktu A do punktu B, który obejmuje cały łańcuch dostaw – od transportu surowców do fabryki, aż po pakowanie, etykietowanie, sortowanie, transport i dystrybucję gotowych produktów.
  3. Punkt sprzedaży detalicznej, czyli punkt interakcji – miejsce, gdzie użytkownik końcowy ma kontakt z produktem.

Przykładem w ten sposób stworzonego rozwiązania jest m.in. Visual Sort Assist (VSA) zaprojektowane dla jednej z największych firm logistycznych na świecie. Po przeprowadzeniu wywiadów z personelem oraz analizie rodzajów i wolumenów przesyłek przychodzących i wychodzących, Panasonic przedstawił firmie dostosowane do jej potrzeb rozwiązanie, które stanowi połączenie technologii skanowania i projekcji. Visual Sort Assist (VSA) nie tylko automatycznie skanuje etykiety paczek na przenośniku taśmowym, ale też wyświetla na przesyłce ogromny numeru dostawy, dzięki czemu pracownicy nie muszą wczytywać się w etykiety adresem dostawy. Mogą bardzo szybko odebrać paczkę i umieścić ją w odpowiednim miejscu. Po trzymiesięcznych testach, z uzgodnionymi kluczowymi wskaźnikami wydajności, rozwiązanie zostało wdrożone, a jego efektem było zwiększenie wydajności personelu i szybkości sortowania.

– Przedsiębiorstwa stoją przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z dynamicznie zmieniającymi się trendami społecznymi i technologicznymi – mówi Tetsuya Fujiwara, dyrektor zarządzający w Panasonic System Communication Company w Europie. – Już wcześniej koncentrowaliśmy się na projektowaniu zintegrowanych rozwiązań. Jednak Gemba Process Innovation przenosi to doradztwo i rozwiązania na wyższy poziom. Przeprowadziliśmy restrukturyzację działalności B2B Panasonic w każdym obszarze, aby zgromadzić naszych konsultantów biznesowych, analityków, inżynierów i projektantów, i skupić się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania klientów – wyjaśnił Fujiwara.

Więcej informacji na temat Gemba Process Innovation firmy Panasonic oraz przykłady wdrożeń można znaleźć na stronie: https://business.panasonic.co.uk/computer-product/gemba-process-innovation.

More in Bez kategorii

%d bloggers like this: