Connect
To Top

Programowanie tylko dla wybranych? Tak twierdzą Polacy

Brak predyspozycji to według większości Polaków – 44,6 proc. – główna bariera w rozpoczęciu nauki programowania. Ich zdaniem nie każdy ma umiejętności potrzebne, by zostać programistą. Jednocześnie tylko 5,6 proc. ogółu badanych uważa programowanie za skomplikowaną dziedzinę.

Programowanie tylko dla wybranych?

Od września br. w wybranych szkołach, a od 2017 r. już we wszystkich placówkach, wprowadzone zostaną lekcje kodowania. Program ma objąć wszystkie poziomy edukacji publicznej: szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Obecnie ok. 20 proc. uczniów nie wykorzystuje żadnej technologii cyfrowej, taki sam odsetek szkół nie ma nawet dostępu do internetu. Tymczasem młodzież nie wierzy w swoje możliwości, 61 proc. osób wieku 18-24 lata twierdzi że nauka kodowania wymaga specjalnych umiejętności. – To wyraźny sygnał, że młodzież powinna kształcić w sobie kompetencje cyfrowe już na etapie nauki w szkole. Programowanie to dziedzina jak każda inna – należy poznać jej podstawy by zdecydować czy to zajęcie dla mnie.

Poznanie podstaw programowania z pewnością pozwoli uczniom na bardziej świadomy wybór dalszej ścieżki edukacji. O ile by zostać programistą faktycznie niezbędny jest pewny zestaw umiejętności, to nauka programowania rozwija umiejętności logicznego myślenia, wysoko cenione na rynku pracy – komentuje Jerzy Mardaus, menedżer regionalny szkoły programowania Codecool.

programowanie-na-nowy-rok

Programowanie, choć już okrzyknięte trzecim językiem świata, to stosunkowo nowa branża. Dlatego to wśród młodego pokolenia jest ono najpopularniejsze i z nim najczęściej kojarzone. Co piąty ankietowany (19,9 proc.) stwierdził, że programowanie to raczej zajęcie dla młodych ludzi. Wysoki koszt prywatnej edukacji z zakresu kodowania to przeszkoda w rozwijaniu się w tej dziedzinie dla 11,4 proc. respondentów. Zdaniem 6,4 proc. badanych nauka programowania na kursach i studiach trwa zbyt długo. Na brak predyspozycji jako największą barierę w rozpoczęciu nauki programowania najczęściej wskazywali obywatele dużych miast (250 – 500 tys. mieszkańców) – 52,8 proc., a najrzadziej przedstawiciele metropolii – 34,3 proc.

Dla nikogo wśród najmłodszej grupy badanych (18-24 lata) przeszkody w rozpoczęciu nauki programowania nie stanowi czas, na który z kolei wskazało 13 proc. ankietowanych w wieku 25-34 lata. 17 proc. wchodzących na rynek pracy uznało wiek za główną barierę w podjęciu szkolenia z zakresu tworzenia programów komputerowych, co świadczy o niskiej motywacji do zmiany branży, w której zdecydowali się rozwijać swoją karierę. Zaledwie 1 proc. mężczyzn i tylko 10 proc. kobiet uznało programowanie za trudną lub skomplikowaną dziedzinę.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut IBRIS na zlecenie szkoły programowania Codecool w połowie czerwca 2016 r. W ankiecie telefonicznej wzięło udział ok. 1100 osób.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two × 3 =

More in Informacje Prasowe

%d bloggers like this: