Connect
To Top

Przewodnik, jak zwiększyć zyski dzięki Network Edge Orchestration

Ostatnich kilka lat przyniosło ogromny wzrost dochodów dostawcom usług telekomunikacyjnych. Z badań wynika, że do 2030 roku rynek zunifikowanej komunikacji (UC) sięgnie 96 miliardów dolarów, a rynek optymizacji WAN do 2019 roku będzie wart ponad 12 miliardów dolarów. Podczas gdy firmy, niezależnie od wielkości, chcą usprawniać swoją pracę, możemy obserwować, jak nowe technologie rozwiązują kolejne problemy, usuwając przeszkody stojące na drodze do zwiększenia produktywności.

„Na przeszkodzie prognozowanemu zwiększeniu zysków dzięki cyfrowej transformacji mogą stanąć przestarzałe metody i sprzęt dostawców usług i VAR, które zmniejszają ich zdolność do konkurowania na rynku i utrzymania klientów.” – z nowego raportu Using Network Edge Orchestration to Increase Profits.

W erze ogromnych zmian w branży telecom posiadacze przestarzałej infrastruktury często kierują się zasadą „rip-and-replace”, czyli zgrać i wymienić. Takie podejście może być jednak kosztowne i czasochłonne. Podczas gdy topowi dostawcy próbują na siłę dostarczać łącza o dużej przepustowości z rekordową szybkością, operatorzy muszą znaleźć inny sposób, by utrzymać konkurencyjność i zadowalające zyski.

Przewodnik po Network Edge Orchestration

Usługodawcy i VAR, którym zależy na kontroli kosztów, mogą potraktować ten artykuł jako instrukcję obsługi Network Edge Orchestration. Platforma Network Edge Orchestration składa się z opartego na oczekiwaniach klientów, rozwiązania inteligentnego brzegu sieci oraz bazującego na technologii chmurowej centralnego zarządzania. Oferuje najwyższą jakość, bezpieczeństwo, możliwość zdalnego monitorowania i rozwiązywania problemów.

Z Network Edge Orchestration dostawcy mogą zidentyfikować i wyeliminować elementy, które wpływają na obniżenie ich dochodów, takie jak:

  • Ograniczona zdolność do współpracy – przestarzała infrastruktura oraz powolne wdrożenie i rozwój
  • Kwestie zawodności usługi – duży transfer danych może spowodować problemy z utrzymaniem jakości serwisu. Szczególnie ważne w przypadku diagnostyki i naprawy
  • Niewydolność systemów IT i infrastruktury – bez standaryzacji i automatyzacji wprowadzanie usprawnień zabiera zbyt dużo czasu, aby efekty zostały zauważone przez klientów

Cloud2Edge Complete – obniżenie kosztów

Usługa Software as a Service (SaaS) to znakomite rozwiązanie dla dostawców i VAR, którzy chcą utrzymać się w wyścigu szczurów cyfrowej transformacji. Model pre-paid nie wymaga wydatków inwestycyjnych, co skutkuje obniżeniem kosztów i eliminuje barierę, jaką wdrożenie UC mogło stanowić dla mniejszych organizacji.

Z SaaS zwrot inwestycji został rozwiązany następująco:

  • Brak wysokich wydatków na początku – dzięki automatyzacji procesu SaaS eliminuje kosztowne planowanie i konieczność zakupu sprzętu
  • Brak rocznej opłaty członkowskiej – usługi są dostarczane w systemie pre-paid i naliczane zgodnie z zamówieniem. Dostawcy usług i VAR są odpowiedzialni jedynie za miesięczne opłaty
  • Niskie miesięczne koszty operacyjne – usługi mogą być włączane i wyłączane miesięcznie, według potrzeb. Gdy nie są wykorzystywane, opłata nie jest naliczana
  • Mniejsze obciążenie dla zasobów IT – daje pełny podgląd wszystkich usług klienckich. Dostęp do statystyk znacznie ułatwia zarządzanie wsparciem dla użytkowników końcowych

Z nowym Cloud2Edge Complete od Edgewater Networks dostawcy i VAR mają szansę uniknąć obciążenia kosztami utrzymania i nieprzewidzianych wydatków. Przy takim modelu współpracy Cloud2Edge dostarcza użytkownikom końcowym korzyści, jakie daje Network Edge Orchestration, a dostawcom nowe źródło dochodów.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × four =

More in Informacje Prasowe

%d bloggers like this: