Connect
To Top

Sławomir Chabros, Prezes BizTech Konsulting SA, w zaszczytnym gronie „Lista 100”

Sławomir Chabros, Prezes Zarządu BizTech Konsulting SA, został zaliczony do zaszczytnego grona 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce w 2018 roku – zwanego „Lista 100”. Wpisanie Sławomira Chabrosa na „Lista 100” jest uhonorowaniem jego osobistego zaangażowania w stworzenie i organizację dwudziestu pięciu edycji Forum Teleinformatyki, najstarszej imprezy branżowej dla administracji oraz organizację seminariów tematycznych, poświęconych szeroko pojętej informatyzacji naszej gospodarki.

Kandydatów do drugiej edycji Lista 100 zgłaszali partnerzy Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz osoby wyróżnione w 2017. Ostateczną listę ustaliła Kapituła „Listy 100” pod przewodnictwem Włodzimierza Marcińskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Porozumienia, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Wpisanie Sławomira Chabrosa na „Lista 100” jest uhonorowaniem jego osobistego zaangażowania w stworzenie i organizację dwudziestu pięciu edycji Forum Teleinformatyki, najstarszej imprezy branżowej dla administracji, koncentrującej się na zagadnieniach kluczowych dla informatycznej modernizacji państwa oraz organizację seminariów tematycznych, poświęconych szeroko pojętej informatyzacji gospodarki w naszym kraju.

Celem Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce jest spowodowanie, że potrzeby powszechnej edukacji cyfrowej będą uznawane za priorytet rozwojowy kraju. Przełoży się to na konkretne działania podejmowane zarówno przez instytucje publiczne, jak i sektor prywatny, przez placówki edukacyjne i przez pracodawców. Wytworzy się powszechne rozumienie oraz akceptacja dla wzmożenia wysiłków prowadzących do wysokiego zaawansowania wykorzystywania technologii cyfrowych.

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce winno dokonać trwałej zmiany społeczeństwa polskiego jako powszechnie i aktywnie wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjne dla spełnienia indywidualnych aspiracji, wzmocnienia lokalnych społeczności i rozwoju kraju.  http://umiejetnoscicyfrowe.pl/

http://biztech.pl 

 

More in Aktualności

%d bloggers like this: